70 Years of Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics70-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej


Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH włączyło się w obchody 70-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, jednego z najstarszych wydziałów tej znanej w kraju i za granicą uczelni wyższej. Wydział powstał w 1952 roku początkowo jako Wydział Łączności, w połowie lat sześćdziesiątych zmienił nazwę na Wydział Elektroniki, a obecnie funkcjonuje jako Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i ma swoją siedzibę na terenie głównego kampusu uczelni w Gdańsku Wrzeszczu.

Na najwyższym piętrze jednego z budynków Wydziału znajduje się siedziba klubu SP2PZH, którego członkami od początku lat 60. XX wieku byli głównie studenci i pracownicy uczelni. Obecnie członkami klubu są w większości trójmiejscy krótkofalowcy, którzy z uczelnią są związani jako jej absolwenci, pracownicy, studenci i sympatycy.

Z okazji i dla uczczenia 70-lecia macierzystego wydziału członkowie klubu SP2PZH organizują akcję dyplomową, podczas której biorący w niej udział operatorzy z kraju i zagranicy za przeprowadzone łączności z członkami klubu oraz klubową stacją okolicznościową SN70ETI w dniach od 20 lutego do 31 maja br., po spełnieniu regulaminowych wymagań, będą mogli zdobyć pamiątkowy dyplom w wersji elektronicznej.

Niezależnie od tej akcji w dniu 26 maja 2022 r., począwszy od godz. 15.00 UTC zostanie przeprowadzony w paśmie 80-metrowym, emisją SSB, konkurs, w którym dla operatorów pierwszych 70 stacji, którzy nawiążą łączność ze stacją SN70ETI, przewidziano potwierdzenie tego QSO w postaci specjalnie wykonanej karty QSL.
Podaj znak by sprawdzić Twoje łączności
Enter your call sign to verify QSO's
Regulamin Dyplomu:

Regulamin Konkursu:
Official Gdańsk University of Technology Website:

QRZ Website

Our Club SP2PZH Website